TURYSTYCZNY RAJD SAMOCHODOWY
"KWIECIEŃ - PLECIEŃ"

20 kwiecień 2024

III runda Turystycznych Samochodowych Mistrzostw Okręgu Bydgoskiego PZM 2024

Dokumenty do pobrania w zakładce: Dokumenty


Celem imprezy jest popularyzacja zasad bezpiecznej jazdy samochodem, poznanie walorów krajoznawczo-turystycznych regionu, szeroko rozumiana promocja regionu, popularyzacja turystyki samochodowej jako jednej z form czynnego wypoczynku. 
Samochodowy rajd turystyczny to nic innego jak gra w podchody, tylko że przy użyciu koni mechanicznych. 
Załoga składa się z kierowcy i pilota, ale można zabrać ze sobą osoby towarzyszące, bądź całe rodziny. 
Do udziału w rajdzie dopuszczone są wszystkie pojazdy zarejestrowane i sprawne technicznie - z aktualnym badaniem technicznym i posiadające ważną polisę OC. Przejazd wyznaczoną trasą odbywa się przy otwartym ruchu drogowym. Załoga zobowiązana jest poruszać się zgodnie z zasadami ruchu drogowego i zgodnie z książką drogową - itinererem. Na trasie zlokalizowane są liczne zadania i ciekawostki, a dla pragnących poczuć dreszczyk emocji na trasie rajdu zorganizowane będą w bezpiecznych miejscach próby samochodowe. Dodatkowo w trakcie rajdu zorganizowane są testy z Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Pomocy Przedmedycznej oraz specjalny test z obiektu, na którego zwiedzanie uczestnicy będą mieli wyznaczony czas, a do którego muszą sami dojechać. 
Dla zwycięzców oczywiście puchary jak i nagrody, a dla uczestników upominki.